Privacy statement

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT:

United Soft Drinks B.V. kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van United Soft Drinks B.V, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van de websites aan United Soft Drinks B.V. verstrekt. United Soft Drinks B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Jouw voor- en achternaam;
– Jouw adresgegevens;
– Jouw telefoonnummer;
– Jouw e-mailadres.

WAAROM UNITED SOFT DRINKS B.V. GEGEVENS NODIG HEEFT:

United Soft Drinks B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om wenst, en/of om je schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikbaar bent.

UNITED SOFT DRINKS B.V. GEBRUIKT DEZE GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

– Servicedoeleinden;
– Marketing doeleinden, uitsluitend wanneer je hier toestemming voor geeft;
– Afhandelen van verkopen via de webshop;
– Promotionele en commerciële doeleinden, uitsluitend wanneer je hier toestemming voor geeft.

HOE LANG UNITED SOFT DRINKS B.V. GEGEVENS BEWAART:

United Soft Drinks B.V. bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Afhankelijk van het doel waarvoor jouw gegevens worden gebruikt, hanteren wij een bewaartermijn van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar.  Persoonsgegevens die voor servicedoeleinden worden gebruikt, zullen 3 maanden na afronding van de doelstelling worden vernietigd. Persoonsgegevens, waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden vernietigd na afloop van de hier voor geldende wettelijke bewaartermijn.

DELEN MET ANDEREN:

United Soft Drinks B.V. verstrekt jouw gegevens niet aan anderen, tenzij binnen de gestelde bewaartermijn aan een wettelijke verplichting moet worden voldaan.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGEN:

United Soft Drinks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. United Soft Drinks B.V. maakt voor haar websites gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door United Soft Drinks B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@usd.nl.
United Soft Drinks B.V. is als volgt te bereiken:

Reactorweg 69
3542 AD Utrecht
Postbus 40225

Telefoon: 030-2410590
E-mail adres: info@usd.nl