Alegemene informatie

RAAK is onderdeel van United Soft Drinks B.V. – KVK: 30075849 – www.usd.nl

United Soft Drinks neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. United Soft Drinks B.V. maakt voor haar websites gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door United Soft Drinks B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@usd.nl.
United Soft Drinks B.V. is als volgt te bereiken:

Reactorweg 69
3542 AD Utrecht
Postbus 40225

Telefoon: 030-2410590
E-mail adres: info@usd.nl