Persoonsgegevens die worden verwerkt:

United Soft Drinks B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van United Soft Drinks B.V, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op een van de websites aan United Soft Drinks B.V. verstrekt. United Soft Drinks B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam;

– Uw adresgegevens;

– Uw telefoonnummer;

– Uw e-mailadres;

 

Waarom United Soft Drinks B.V. gegevens nodig heeft:

United Soft Drinks B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent.

 

United Soft Drinks B.V. gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • servicedoeleinden;
  • marketing doeleinden, uitsluitend wanneer u hier toestemming voor geeft.
  • afhandelen van verkopen via de webshop
  • promotionele en commerciële doeleinden, uitsluitend wanneer u hier toestemming voor geeft;

 

Hoe lang United Soft Drinks B.V. gegevens bewaart:

United Soft Drinks B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden gebruikt, hanteren wij een bewaartermijn van minimaal 3 maanden tot maximaal 1 jaar.  Persoonsgegevens die voor servicedoeleinden worden gebruikt, zullen 3 maanden na afronding van de doelstelling worden vernietigd. Persoonsgegevens, waarvoor een wettelijke bewaartermijn geldt, worden vernietigd na afloop van de hier voor geldende wettelijke bewaartermijn.

Geregistreerde persoonsgegevens in uw AA Drink webshop account, kunt u zelf beheren.

 

Delen met anderen:

 United Soft Drinks B.V. verstrekt uw gegevens niet aan anderen, tenzij  binnen de gestelde bewaartermijn aan een wettelijke verplichting moet worden  voldaan.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@usd.nl. United Soft Drinks B.V. zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen:

United Soft Drinks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. United Soft Drinks B.V. maakt voor haar websites gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door United Soft Drinks B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via: info@usd.nl.

www.usd.nl, www.raak.nl, www.bar-le-duc.nl, www.aa-drink.com, www.sport-drinks.com, zijn websites van United Soft Drinks B.V.

 

United Soft Drinks B.V. is als volgt te bereiken:

Reactorweg 69

3542 AD Utrecht

Postbus 40225

3504 AA  Utrecht

 

Telefoon: 030-2410590

E-mail adres: info@usd.nl

 

31-8-2018 15:18